ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (et)

 
1 Start 2 Samm 2 3 Samm 3 4 Samm 4 5 Samm 5 6 Samm 6 7 Complete

V LISA

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 42 lõike 1 punkt a ja artikli 47 lõike 1 punkt a).

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111  artikli 42 lõike 1 punkt a ja artikli 47 lõike 1 punkt a).

TÕEND, MIS KÄSITLEB TEATAVAID SUHTLUSÕIGUST ANDVAID LAHENDEID

OLULINE Tõendi väljastab poole taotlusel lahendi teinud kohus ainult juhul, kui on täidetud määruse artikli 47 lõike 3 tingimused, nagu on osutatud punktides 11–14. Vastasel korral tuleks kasutada määruse III lisa.

List of options for 1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   KOHUS, KES TEGI LAHENDI JA VÄLJASTAB KÄESOLEVA TÕENDI*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHEND*

Laadige alla tühi vorm Laadige mustand üles