ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (da)

 
1 Start 2 Trin 2 3 Trin 3 4 Trin 4 5 Trin 5 6 Trin 6 7 Complete

BILAG V

(Artikel 42a, stk. 1, litra a), og artikel 47, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

(Artikel 42a, stk. 1, litra a), og artikel 47, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 )

ATTEST VEDRØRENDE VISSE AFGØRELSER OM SAMVÆR

VIGTIGT Må kun udstedes på anmodning af en part af den ret, der har truffet den pågældende afgørelse, hvis betingelserne i forordningens artikel 47, stk. 3, jf. punkt 11-14, er opfyldt. I modsat fald bør bilag III til forordningen anvendes.

List of options for 1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN, OG SOM UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   AFGØRELSE (*)

Download den tomme formular Upload udkast