ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (cs)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Complete

PŘÍLOHA V

(čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

(čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 )

OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ PŘIZNÁVAJÍCÍCH PRÁVO NA STYK S DÍTĚTEM

DŮLEŽITÉ Toto osvědčení vydává, na návrh strany, soud, který vydal rozhodnutí, pouze pokud jsou splněny podmínky čl. 47 odst. 3 nařízení, jak jsou uvedeny v bodech 11 až 14. V opačném případě by se měla použít příloha III nařízení.

List of options for 1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ A VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTÍ*

Stáhnout prázdný formulář Načíst rozepsané