ANNEX IX - POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU V SPORIH V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO (sl)

 
1 Start 2 Korak 2 3 Korak 3 4 Korak 4 5 Korak 5 6 Complete

PRILOGA IX

POTRDILO O JAVNI LISTINI ALI DOGOVORU V SPORIH V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO

(Točka (b) člena 66(1) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 (1))

POMEMBNO

To potrdilo se izda na podlagi zahtevka stranke, vendar le, če je bila država članica, ki je pooblastila javni organ ali drug organ, da uradno sestavi ali registrira javno listino ali registrira dogovor, pristojna na podlagi oddelka 2 poglavja II Uredbe, kot je navedeno v točki 2, ter ima javna listina ali dogovor zavezujoč pravni učinek v zadevni državi članici, kot je navedeno v točki 12.5 ali 13.4. Potrdilo se ne sme izdati, če je razpoznavno, da je vsebina javne listine ali dogovora v nasprotju z otrokovo koristjo.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA JE BILA PRISTOJNA NA PODLAGI ODDLEKA 2 POGLAVJA II UREDBE*

List of options for <none>

3.   SODIŠČE ALI PRISTOJNI ORGAN, KI IZDAJA POTRDILO*

3.3 Tel./faks/e-naslov*

List of options for 4.   VRSTA LISTINE*

Prenesi prazen obrazec Naloži osnutek