ANNEX IX - ĊERTIFIKAT DWAR STRUMENT AWTENTIKU JEW FTEHIM FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-ĠENITURI (mt)

 
1 Start 2 Stadju 2 3 Stadju 3 4 Stadju 4 5 Stadju 5 6 Complete

ANNESS IX

ĊERTIFIKAT DWAR STRUMENT AWTENTIKU JEW FTEHIM FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-ĠENITURI

(Il-punt (b) tal-Artikolu 56(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni ta’ parti, biss jekk l-Istat Membru li jkun ta s-setgħa lill-awtorità pubblika jew lil awtorità oħra biex formalment tfassal jew tirreġistra l-istrument awtentiku jew tirreġistra l-ftehim, kellu ġurisdizzjoni skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tar-Regolament, kif indikat fil-punt 2, u jekk l-istrument awtentiku jew il-ftehim ikollu effett legali vinkolanti f’dak l-Istat Membru, kif indikat fil-punt 12.5 jew 13.4. Iċ-ċertifikat ma għandux jinħareġ jekk ikun hemm indikazzjoni li l-kontenut tal-istrument awtentiku jew tal-ftehim imur kontra l-aħjar interessi tal-minuri.

List of options for 1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

2.   L-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI KELLU ĠURISDIZZJONI SKONT IT-TAQSIMA 2 TAL-KAPITOLU II TAR-REGOLAMENT*

List of options for <none>

3.   IL-QORTI JEW L-AWTORITÀ KOMPETENTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

3.3. Tel./fax/e-mail*

List of options for 4.   NATURA TAD-DOKUMENT*

Download the blank form Illowdja l-abbozz