ANNEX IX - APLIECĪBA ATTIECĪBĀ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS LIETĀS PAR VECĀKU ATBILDĪBU (lv)

 
1 Start 2 Solis 2 3 Solis 3 4 Solis 4 5 Solis 5 6 Complete

IX PIELIKUMS

APLIECĪBA ATTIECĪBĀ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS LIETĀS PAR VECĀKU ATBILDĪBU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 66. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

SVARĪGI

Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tikai tad, ja dalībvalstij, kura pilnvaroja publisku iestādi vai citu iestādi oficiāli sastādīt vai reģistrēt publisko aktu vai reģistrēt vienošanos, bija jurisdikcija saskaņā ar regulas II nodaļas 2. iedaļu, kā norādīts 2. punktā, un publiskais akts vai vienošanās ir ar saistošu juridisko spēku minētajā dalībvalstī, kā norādīts 12.5. vai 13.4. punktā. Apliecību nedrīkst izdot, ja kaut kas liecina par to, ka publiskā akta vai vienošanās saturs ir pretrunā bērna interesēm.

List of options for 1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

2.   IZCELSMES DALĪBVALSTIJ BIJA JURISDIKCIJA SASKAŅĀ AR REGULAS II NODAĻAS 2. IEDAĻU*

List of options for <none>

3.   TIESA VAI KOMPETENTĀ IESTĀDE, KAS IZDOD APLIECĪBU*

3.3. Tālr./fakss/e-pasts*

List of options for 4.   DOKUMENTA VEIDS*

Lejupielādēt tukšu veidlapu Ielādēt uzmetumu