ANNEX IX - PAŽYMA DĖL AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO SU TĖVŲ PAREIGOMIS SUSIJUSIOSE BYLOSE (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 4 Žingsnis 5 5 Žingsnis 6 Complete

IX PRIEDAS

PAŽYMA DĖL AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO SU TĖVŲ PAREIGOMIS SUSIJUSIOSE BYLOSE

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 66 straipsnio 1 dalies b punktas)

SVARBU

Pažyma šalies prašymu išduodama tik tuo atveju, jei valstybė narė, įgaliojusi valdžios instituciją ar kitą instituciją formaliai parengti ar užregistruoti autentišką dokumentą arba užregistruoti susitarimą, turėjo jurisdikciją pagal Reglamento II skyriaus 2 skirsnį, kaip nurodyta 2 punkte, o autentiškas dokumentas ar susitarimas turi privalomą teisinę galią toje valstybėje narėje, kaip nurodyta 12.5 arba 13.4 punkte. Pažyma neturi būti išduodama, jei yra požymių, kad autentiško dokumento ar susitarimo turinys neatitinka vaiko interesų.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ TURĖJO JURISDIKCIJĄ PAGAL REGLAMENTO II SKYRIAUS 2 SKIRSNĮ*

List of options for <none>

3.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS ARBA KOMPETENTINGA INSTITUCIJA*

3.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

List of options for 4.   DOKUMENTO POBŪDIS*

Atsisiųsti tuščią formą Įkelti juodraštį