ANNEX IX (hu)

 
1 Start 2 2 Lépés 3 3 Lépés 4 4 Lépés 5 5 Lépés 6 Complete

IX. MELLÉKLET

A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ KÖZOKIRATRA VAGY MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (1) 66. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

FONTOS!

Csak akkor állítható ki, valamely fél kérelmére, ha a tagállam, amely felhatalmazta az adott hatóságot vagy egyéb, hatósági tevékenységet végző szervet arra, hogy a közokiratot az alaki követelményeknek megfelelően kiállítsa vagy nyilvántartásba vegye, illetve a megállapodást nyilvántartásba vegye, a rendelet II. fejezetének 2. szakasza értelmében joghatósággal rendelkezett a 2. pontban megjelöltek szerint, és a közokirat vagy a megállapodás az adott tagállamban jogilag kötelező erővel bír, a 12.5. és a 13.4. pontban megjelöltek szerint. A tanúsítvány nem állítható ki, ha arra utaló jelek vannak, hogy a közokirat vagy a megállapodás tartalma ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével.

List of options for 1.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM* (2)

2.   AZ EREDETI ELJÁRÁS HELYE SZERINTI TAGÁLLAM A RENDELET II. FEJEZETÉNEK 2. SZAKASZA ÉRTELMÉBEN JOGHATÓSÁGGAL RENDELKEZETT*

List of options for <none>

3.   A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ BÍRÓSÁG VAGY ILLETÉKES HATÓSÁG*

3.3. Telefon/fax/e-mail:*

List of options for 4.   AZ IRAT JELLEGE*

Üres formanyomtatvány letöltése Piszkozat betöltése