ANNEX IX (fi)

 
1 Start 2 Vaihe 2 3 Vaihe 3 4 Vaihe 4 5 Vaihe 5 6 Complete

LIITE IX

VANHEMPAINVASTUUTA KOSKEVISSA ASIOISSA ANNETTUJA VIRALLISIA ASIAKIRJOJA JA TIETTYJÄ SOPIMUKSIA KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 66 artiklan 1 kohdan b alakohta)

TÄRKEÄÄ

Todistus annetaan osapuolen pyynnöstä ainoastaan, jos jäsenvaltio, joka valtuutti viranomaisen tai muun virallisen tahon laatimaan tai rekisteröimään virallisen asiakirjan tai rekisteröimään sopimuksen, oli asetuksen II luvun 2 jakson mukaan toimivaltainen jäljempänä olevan kohdan 2 mukaisesti ja jos virallisella asiakirjalla tai sopimuksella on sitova oikeusvaikutus kyseisessä jäsenvaltiossa jäljempänä olevan kohdan 12.5 tai 13.4 mukaisesti. Todistusta ei saa antaa, jos on viitteitä siitä, että virallisen asiakirjan tai sopimuksen sisältö on vastoin lapsen etua.

List of options for 1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO OLI ASETUKSEN II LUVUN 2 JAKSON MUKAAN TOIMIVALTAINEN*

List of options for <none>

3.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN TAI TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN*

3.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

List of options for 4.   ASIAKIRJAN LUONNE*

Lataa tyhjä lomake Lataa luonnos