ANNEX IV - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS ORDERING THE RETURN OF A CHILD TO ANOTHER MEMBER STATE PURSUANT TO THE 1980 HAGUE CONVENTION (1) AND ANY PROVISIONAL, INCLUDING PROTECTIVE, MEASURES TAKEN IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 27(5) OF THE REGULATION ACCOMPANYING THEM (hr)

 
1 Start 2 Faza 2 3 Faza 3 4 Faza 4 5 Faza 5 6 Faza 6 7 Faza 7 8 Complete

PRILOG IV.

POTVRDA O ODLUKAMA KOJIMA SE NALAŽE POVRATAK DJETETA U DRUGU DRŽAVU ČLANICU NA TEMELJU HAŠKE KONVENCIJE IZ 1980. (1) I SVIM POPRATNIM PRIVREMENIM MJERAMA, UKLJUČUJUĆI ZAŠTITNE MJERE, PODUZETIMA U SKLADU S ČLANKOM 27. STAVKOM 5. UREDBE

(članak 36. stavak 1. točka (c) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (2))

VAŽNO

Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, u vezi s odlukom o povratku, sud države članice podrijetla o kojem je Komisija obaviještena u skladu s člankom 103. Uredbe, ako odluku u povratku treba izvršiti u drugoj državi članici zbog naknadne otmice djeteta (djece) nakon što je povratak naložen ili ako odluka o povratku sadržava privremenu mjeru, uključujući zaštitnu mjeru, utemeljenu na članku 27. stavku 5. Uredbe kako bi se dijete zaštitilo od ozbiljnog rizika iz članka 13. stavka 1. točke (b) Haške konvencije iz 1980.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA U KOJOJ JE DONESENA ODLUKA O POVRATKU DJETETA (DJECE)* (3)

2.   SUD KOJI IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU (ako se razlikuje)

4.   ODLUKA*

Download the blank form Load draft