ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Steg 4 5 Steg 5 6 Steg 6 7 Steg 7 8 Steg 8 9 Steg 5 10 Complete

BILAGA III

INTYG OM AVGÖRANDEN I MÅL OM FÖRÄLDRAANSVAR

(Artikel 36.1 b i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1)

VIKTIGT Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas för ett avgörande i mål om föräldraansvar av den domstol i ursprungsmedlemsstaten som meddelats kommissionen enligt artikel 103 i förordningen.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET (om annan)

4.   AVGÖRANDE*

Download the blank form Hämta utkast