ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (sl)

 
1 Start 2 Korak 2 3 Korak 3 4 Korak 4 5 Korak 5 6 Korak 6 7 Korak 7 8 Korak 8 9 Korak 5 10 Complete

PRILOGA III

POTRDILO O ODLOČBAH V SPORIH

V ZVEZI S STARŠEVSKO ODGOVORNOSTJO 1111 (Točka (b) člena 36(1) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (1)

POMEMBNO To potrdilo na podlagi zahtevka stranke izda sodišče v državi članici izvora, o katerem je bila Komisija obveščena v skladu s členom 103 Uredbe, za odločbo v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   SODIŠČE, KI IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO (če ni isto)

4.   ODLOČBA*

Prenesi prazen obrazec Naloži osnutek