ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (sk)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Krok 7 8 Krok 8 9 Krok 5 10 Complete

PRÍLOHA III

OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

(článok 36 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1)

UPOZORNENIE Osvedčenie na návrh účastníka vydáva k rozhodnutiu vo veci rodičovských práv a povinností súd členského štátu pôvodu oznámený Komisii podľa článku 103 nariadenia.

List of options for 1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   SÚD VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE (ak ide o iný súd)

4.   ROZHODNUTIE*

Stiahnuť prázdne tlačivo Zobraziť koncept