ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (ro)

 
1 Start 2 Etapa 2 3 Etapa 3 4 Etapa 4 5 Etapa 5 6 Etapa 6 7 Etapa 7 8 Etapa 8 9 Etapa 5 10 Complete

ANEXA III

CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PĂRINTEȘTI

[Articolul 36 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT A se elibera, la cererea unei părți, în ceea ce privește o hotărâre în materia răspunderii părintești, de către instanța unui stat membru de origine, astfel cum a fost comunicată Comisiei în temeiul articolului 103 din regulament.

List of options for 1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)

4.   HOTĂRÂREA*

Descărcați formularul Încărcați formularul în versiunea nefinalizată