ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Stap 4 5 Stap 5 6 Stap 6 7 Stap 7 8 Stap 8 9 Stap 5 10 Complete

BIJLAGE III

CERTIFICAAT BETREFFENDE BESLISSINGEN INZAKE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

(Artikel 36, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2019/1111van de Raad (1)

BELANGRIJK Af te geven, op verzoek van een partij, ten aanzien van een beslissing inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid door het gerecht van een lidstaat van herkomst, zoals overeenkomstig artikel 103 van de verordening ter kennis van de Commissie gebracht.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN (indien anders)

4.   BESLISSING*

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden