ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 4 Žingsnis 5 5 Žingsnis 6 6 Žingsnis 7 7 Žingsnis 8 8 Žingsnis 9 5 Žingsnis 10 Complete

III PRIEDAS

PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ SU TĖVŲ PAREIGOMIS SUSIJUSIOSE BYLOSE

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 36 straipsnio 1 dalies b punktas)

SVARBU Pažymą proceso šalies prašymu dėl sprendimo su tėvų pareigomis susijusiose bylose išduoda kilmės valstybės narės teismas, apie kurį Komisijai pranešta pagal Reglamento 103 straipsnį.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS TEISMAS (jei skiriasi)

4.   SPRENDIMAS*

Atsisiųsti tuščią formą Įkelti juodraštį