ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (hr)

 
1 Start 2 Faza 2 3 Faza 3 4 Faza 4 5 Faza 5 6 Faza 6 7 Faza 7 8 Faza 8 9 Faza 5 10 Complete

PRILOG III

POTVRDA O ODLUKAMA U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU

(članak 36. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1)

VAŽNO Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, u vezi s odlukom u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću, sud države članice podrijetla o kojem je Komisija obaviještena u skladu s člankom 103. Uredbe.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)

2.   SUD KOJI IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU (ako se razlikuje)

4.   ODLUKA*

Preuzmite prazan obrazac Učitaj nacrt