ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (fi)

 
1 Start 2 Vaihe 2 3 Vaihe 3 4 Vaihe 4 5 Vaihe 5 6 Vaihe 6 7 Vaihe 7 8 Vaihe 8 9 Vaihe 5 10 Complete

LIITE III

VANHEMPAINVASTUUSTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 36 artiklan 1 kohdan b alakohta)

TÄRKEÄÄ Päätöksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen 103 artiklan mukaisesti, on osapuolen pyynnöstä annettava tämä todistus vanhempainvastuusta annetusta päätöksestä.

List of options for 1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖKSEN ANTANUT TUOMIOISTUIN (jos eri)

4.   PÄÄTÖS*

Lataa tyhjä lomake Lataa luonnos