ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (et)

 
1 Start 2 Samm 2 3 Samm 3 4 Samm 4 5 Samm 5 6 Samm 6 7 Samm 7 8 Samm 8 9 Samm 5 10 Complete

III LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHENDEID VANEMLIKU VASTUTUSE KÜSIMUSTES

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 36 lõike 1 punkt b).

OLULINE Tõendi väljastab poole taotlusel seoses vanemliku vastutuse küsimusi käsitleva lahendiga päritoluliikmesriigi kohus, kellest on teatatud komisjonile määruse artikli 103 alusel.

List of options for 1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHENDI TEINUD KOHUS (kui on erinev)

4.   LAHEND*

Laadige alla tühi vorm Laadige mustand üles