ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (da)

 
1 Start 2 Trin 2 3 Trin 3 4 Trin 4 5 Trin 5 6 Trin 6 7 Trin 7 8 Trin 8 9 Trin 5 10 Complete

BILAG III

ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER I SAGER VEDRØRENDE FORÆLDREANSVAR

(Artikel 36, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1)

VIGTIGT Udstedes efter en parts anmodning i forbindelse med en afgørelse i sager vedrørende forældreansvar af retten i domsstaten som meddelt af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 103.

List of options for 1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN (hvis forskellig fra ovenstående)

4.   AFGØRELSE (*)

Download den tomme formular Upload udkast