ANNEX III - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY (cs)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Krok 5 6 Krok 6 7 Krok 7 8 Krok 8 9 Krok 5 10 Complete

PŘÍLOHA III

OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

(Článek 36 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1)

DŮLEŽITÉ Toto osvědčení ohledně rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti vydává na návrh strany soud členského státu původu sdělený Komisi podle článku 103 nařízení.

List of options for 1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)

4.   ROZHODNUTÍ*

Stáhnout prázdný formulář Načíst rozepsané