ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Steg 4 5 Complete

BILAGA II

 

INTYG OM AVGÖRANDEN I ÄKTENSKAPSMÅL

(Artikel 36.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas för ett avgörande om beviljande av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap av den domstol i ursprungsmedlemsstaten som meddelats kommissionen enligt artikel 103 i förordningen.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET*

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET (om annan)

4.   AVGÖRANDE*

List of options for 4.3   Typ av avgörande*

Download the blank form Load draft