ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (ro)

 
1 Start 2 Etapa 2 3 Etapa 3 4 Etapa 4 5 Complete

ANEXA II

 

CERTIFICAT PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIE MATRIMONIALĂ

[Articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT

A se elibera, la cererea unei părți, în ceea ce privește o hotărâre de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei, de către instanța unui stat membru de origine, astfel cum a fost comunicată Comisiei în temeiul articolului 103 din regulament.

List of options for 1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA (dacă este diferită)

4.   HOTĂRÂREA*

List of options for 4.3.   Tipul hotărârii*

Download the blank form Load draft