ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 4 Žingsnis 5 Complete

II PRIEDAS

 

PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ SU SANTUOKA SUSIJUSIOSE BYLOSE

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 36 straipsnio 1 dalies a punktas)

SVARBU

Pažymą proceso šalies prašymu dėl sprendimo, kuriuo patvirtinamas santuokos nutraukimas, separacija ar santuokos pripažinimas negaliojančia, išduoda kilmės valstybės narės teismas, apie kurį Komisijai pranešta pagal Reglamento 103 straipsnį.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS TEISMAS (jei skiriasi)

4.   SPRENDIMAS*

List of options for 4.3.   Sprendimo rūšis*

Download the blank form Load draft