ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (hr)

 
1 Start 2 Faza 2 3 Faza 3 4 Faza 4 5 Complete

PRILOG II.

 

POTVRDA O ODLUKAMA U BRAČNIM SPOROVIMA

(članak 36. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1))

VAŽNO

Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, u vezi s odlukom o razvodu, zakonskoj rastavi ili poništaju braka, sud države članice podrijetla o kojem je Komisija obaviještena u skladu s člankom 103. Uredbe.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)

2.   SUD KOJI IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU (ako se razlikuje)

4.   ODLUKA*

List of options for 4.3.   Vrsta odluke*

Download the blank form Load draft