ANNEX II - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS IN MATRIMONIAL MATTERS (cs)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Krok 4 5 Complete

PŘÍLOHA II

OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH MANŽELSKÝCH

(Článek 36 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení ohledně rozhodnutí týkajícího se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydává na návrh strany soud členského státu původu sdělený Komisi podle článku 103 nařízení.

List of options for 1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)

4.   ROZHODNUTÍ*

List of options for 4.3.   Druh rozhodnutí*

Download the blank form Load draft