[cs] FORMULÁŘ H. POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM PŘIJÍMAJÍCÍM SUBJEKTEM ODESÍLAJÍCÍMU SUBJEKTU

 
1 Start 2 Complete

FORMULÁŘ H

  

POTVRZENÍ O OBDRŽENÍ PÍSEMNOSTI MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM PŘIJÍMAJÍCÍM SUBJEKTEM ODESÍLAJÍCÍMU SUBJEKTU
(čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (17)

Toto potvrzení o obdržení písemnosti by mělo být odesláno prostřednictvím decentralizovaného informačního systému nebo jiným způsobem co nejdříve po obdržení písemnosti, nejpozději však do sedmi dnů od jejího obdržení. (17) 2)

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)Tento bod se vztahuje pouze na členské státy, které poskytují pomoc v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2020/1784.

Download the blank form Load draft