Food
CZ
Bezpečnost pokrmů v gastronomii
CZ
gastronomy
Safety of meals in Gastronomy
2004
České a slovenské odborné nakladatelství, s.r.o.
prodej@con-praha.cz; www.foodservice.cz
ISBN: 80- 903401-0-5


Back to main page