Food
CZ
Zásady správne výrobní a hiegienické praxe ve stravovacích službách, Cást I, Cást II
CZ
catering
Rules of Good Manufacturing and Hygiene Practice in Catering Services, Prt. I, Part II
2006
Národní informacní stredisko pro podporu jakosti (National Information Centre for Qualitiy Promotion)
www.npj.cz
ISBN 80- 0201822-2 (part I); ISBN: 80-02-01823-0 (Part II)


Back to main page