Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro výrobu drůbežích polotovarů, drůbežího strojně odděleného masa, drůbežích kuchyňských polotovarů a drůbežích konzerv
CZ
Meat products (Poultry)
Guides to Good Hygiene and Manufacture Practice for Production of Poultry Semi-Products, Poultry Mechanically Separated Meat, Cooked Poultry Products and Poultry cans
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: meat product


Back to main page