Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich; Czech Technical Standard – ČSN 56 9602
CZ
Fish products, Aquaculture
Guidelines for Good Hygiene and Manufacturing Practice – Fish, Aquatic Animals and their Products; Czech Technical Standard – ČSN 56 9602
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: fishery products


Back to main page