Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Sterilovaná zelenina a ovoce; Czech Technical Standard – ČSN 56904
CZ
Fruit & Vegetables
Guidelines for Good Hygiene and Manufacturing Practice – Sterilized Vegetable and Fruit; Czech Technical Standard – ČSN 56904
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: fruit


Back to main page