Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Vejce a výrobky z nich; Czech Technical Standard – ČSN 56 9603
CZ
Eggs & Egg products
Guidelines for Good Hygiene and Manufacturing Practice – Eggs and Eggs Products; Czech Technical Standard – ČSN 56 9603
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: eggs and egg products


Back to main page