Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe porážek drůbeže a výrobě drůbežího masa
CZ
Meat (Poultry)
Guides to Good Hygiene and Manufacture Practice for Slaughtered Poultry and for the Production of Poultry Meat
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: poultry meat


Back to main page