Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mléko a mléčné výrobky; Czech Technical Standard – ČSN 56 9601
CZ
Milk & Milk products
Guidelines for Good Hygiene and Manufacturing Practice - Milk and Milk Products; Czech Technical Standard – ČSN 56 9601
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz
Food: dairy products


Back to main page