Food
CZ
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro zmrazené potraviny
CZ
Distribution (cold store)
Guides to Good Hygiene and Manufacture Practice for Producers of Deep-frozen Foods
2006
Czech food industry; Ministry of Agriculture
www.mze.cz


Back to main page