Food
BG
Наръчник за добри производствени и хигиенни практики в промишленото производството на хляб и сладкарски изделия
BG
bread
Manual for good manufacturing and hygiene practices in industrial production of bread and confectionary
2003
Branch Camera of Industrial Operators of Bread and Confectionary
www.bread-industrial.org


Back to main page