Food
SK
Technologické postupy a hygienicko-sanitačná príručka malovinára pre výrobu vína
SK
The aim of the guide is to ensure the quality and safety of the wines produced by Slovakian producers. The guide helps to explain the system HACCP and to put the system HACCP into the practice.
Specific Guide „Technological procedures and hygienic-sanitation guide of small wine producer in wine production“
2017
Klub zdravého životného štýlu a vína, Gemerská cesta 15, 984 01 Lučenec, Slovakia
MVDr. Miroslav Slíž, Lučenec, tel. 0905233058, mailto:mirosliz@stonline.sk
Food: Primary production
GHP/GMP,HACCP
GHP (in general)
Food: wine
SME


Back to main page