Feed
FI
Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloilla
FI,SV
Merkintäohje koskee sekä kuivien että nestemäisten, pakattujen ja irtorehujen varastointiin käytettäviä, ulko- tai sisätiloissa olevia pystysiiloja, laakasiiloja, tasovarastoja, kuivurisiiloja ja muita varastopaikkoja kotieläintiloilla. Ohjeeseen sisältyy lisäksi oleellisimmat toimenpiteet liittyen rehujen sekoittumisen estämiseen, hyvään varastointihygieniaan, tuhoeläintorjuntaan sekä kirjanpitoon.
Good labelling practices for feed storages on farms
2011
Elintarviketeollisuusliiton Rehuteollisuusyhdistys
www.etl.fi, www.ett.fi


Back to main page