Food
SK
Hygienická príručka, sušené nepasterizované cestoviny, 2. vydanie
SK
Pasta
Guide to Good Hygiene Practice for production of pasta, 2nd updated edition
2010
Zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR, Bratislava
non
Food: Processing plant
HACCP
Food: cereals & flour
SME


Back to main page