Food
SE
Branschriktlinjer för hygienisk praxis vid hantverksmässig produktion av ost och andra mjölkprodukter - Grundförutsättningar och arbetsrutiner
SV
Milk products, small scale production
Guide for hygienic practice in small scale production of cheese and other milk products - GHP and work routines
2009
Eldrimner
http://www.eldrimner.com/om-eldrimner/31887.kontakta_oss.html
Food: Processing plant
HACCP
Food: dairy products
SME


Back to main page