Food
SK
Špecifická príručka Technologické postupy a hygienicko-sanitačná príručka malovinára pre výrobu vína
SK
Wine
Specific Guide „Technological guide and hygienic-sanitation guide of small wine producer in wine production“
2014
Občianske združenie Vinohradnícky spolok Mojmírovce (Civil Association Vinohradnícky spolok Mojmírovce)
Food: Processing plant
HACCP
Food: wine
SME


Back to main page