Food
SK
Špecifická príručka - Technologické postupy a hygienicko-sanitačná príručka malovinára pre výrobu vína
SK
Wine
Specific Guide - Technology procedures and hygiene-sanitation guide of small producer of wine for production of wine
2010
Vinohradnícky spolok Rybník a Vinohradnícky spolok Čajkov (Viticulture Association Rybník and Viticulture Association Čajkov)
Food: Processing plant
HACCP
Food: wine
SME


Back to main page