Food
SK
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach - Ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky - časť 2
SK
Milk products
Hygienic guide on HACCP principles for production and distribution of sheep milk products in mountain conditions - Ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky - part 2
2008
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica (Association of sheep and goat breeders in Slovakia, Banská Bystrica)
Food: Processing plant
HACCP
Food: dairy products
SME


Back to main page