Food
SK
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre spracovanie ovčieho mlieka a výrobu tradičných výrobkov z ovčieho mlieka v podmienkach salaša - Spracovanie mlieka, Výroba ovčieho hrudkového syra pre bryndziarne, Výroba tradičných špecialít a to –„Ovčí hrudkový syr – salašnícky“, „Ovčí salašnícky údený syr”, „Žinčica“, Predaj tradičných špecialít
SK
Milk products
Hygienic guide on HACCP principles for processing of sheep milk and manufacturing of traditional products from sheep milk in the chalet conditions - Spracovanie mlieka, Výroba ovčieho hrudkového syra pre bryndziarne, Výroba tradičných špecialít a to –„Ovčí hrudkový syr – salašnícky“, „Ovčí salašnícky údený syr”, „Žinčica“, Predaj tradičných špecialít
2008
Cech výrobcov ovčieho syra v Turci, Turčianske Kľačany (Guild of sheep cheese producers in Turiec, Turčianske Kľačany)
Food: Processing plant
HACCP
Food: dairy products
Geographic constraints


Back to main page