Food
SK
Špecifická príručka Technologické postupy a hygienicko-sanitačná príručka malovinára pre výrobu vína
SK
wine
Specific Guide „Technological guide and hygienic-sanitation guide of small wine producer in wine production“
2015
Občianske združenie Spoločenstvo vinárov a vinohradníkov spod Sorošky(Civil Association Spoločenstvo vinárov a vinohradníkov spod Sorošky)
Food: Processing plant
HACCP
Food: wine
SME


Back to main page