Food
SE
Allergi och annan överkänslighet – hantering och märkning av livsmedel
SV
Retail & Food industry
Allergy and Intolerance - handling and labelling of food
2015
Svensk Dagligvaruhandel & Livsmedelsföretagen
http://www.svenskdagligvaruhandel.se/kontakt/
Food: Horizontal (several stages)
HACCP
Food: various food


Back to main page