Food
SE
Nationella branschriktlinjer för livsmedelssäkerhet vid produktion av frilandsodlade grönsaker och bär
SV
Primary production, vegetables, berries
Guide for safe production of field vegetables and berries
2014
LRF Trädgård
http://www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/branschavdelningar/lrf-tradgard/
Food: Primary production
GHP/GMP
GHP (in general)
Food: vegetables


Back to main page