Feed
SE
Nationella  branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning och åtgärder i händelse av fynd
SV
Salmonella, Salmonella in feed
National guides on good practice for monitoring of salmonella in animal feed production and action in the event of findings
2019
Föreningen Foder och Spannmål
Contact: Erik Hartman, erik.hartman@sinf.se
Feed: Feed materials,Compound feed,Salmonella control
HACCP,Quality issues
Feed: Feed intended for pigs,Feed intended for Poultry and turkeys,Feed intended for Bovines,Feed intended for sheep,Feed intended for goats,Feed intended for rabbits,Feed intended for horses


Back to main page