Food/Feed
SE
Nationella branschriktlinjer för livsmedels- och fodersäkerhet vid lamm- och nötköttsproduktion
SV
Feeding, cleaning, meat production, lamb, beef, water, slaughter
National guides on good practice for food and feed safety of lamb and beef production
2013
Lantbrukarnas Riksförbund mfl.
http://www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/branschavdelningar/lrf-kott/
Food: Primary production
GHP/GMP
GHP (in general)
Food: bovine meat,ovine meat


Back to main page